Münacaat


MÜNACAAT

 

Yâ Rabbî ve yâ Rabb-es Semavati Ve-l Aradîn! Yâ Hâlıkî ve yâ Hâlık-ı Külli Şey!

       Gökleri yıldızlarıyla, zemini müştemilatıyla ve bütün mahlukatı bütün keyfiyatıyla emri altına alan kudretinin ve iradetinin ve hikmetinin ve hâkimiyetinin ve rahmetinin hakkı için, nefsimizi bizim emrimize ver ve matlubumuzu bize nasib eyle!

       Kur’ana ve imana hizmet için, insanların kalblerini Risale-i Nur’a boyun eğdir! Bize ve ihvanımıza imanı kâmil ve hüsnü hatime ver.

       Hazret-i Musa Aleyhisselâm’a denizi ve Hazret-i İbrahim Aleyhisselâm’a ateşi ve Hazret-i Davud Aleyhisselâm’a dağı, demiri ve Hazret-i Süleyman Aleyhisselâm’a cinni ve insi ve Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm’a şems ve kameri itaat ettirdiğin gibi kalpleri ve akılları Risale-i Nur’a itaat ettir!

       Bizi ve bütün müslüman kardeşlerimizi nefis ve şeytanın şerrinden ve kabir azabından ve cehennem ateşinden muhafaza eyle ve Cennet’ül Firdevs’te mes’ud kıl.

       Âmîn, Âmîn, Âmîn.