İnabe


İnabe Nedir?

 

       İnabe, halk arasında “el almak-tövbe almak” tabiriyle ifade edilen tövbe edip günahlardan dönmek, yönelmek fiilidir. İşlenen küçük ya da büyük günahlardan pişmanlık duyup bu günahları işlemeye tövbe edip ALLAH Teâlâ’nın yoluna dönmek, halktan Hakk’a yönelmek anlamında kullanılan bir kavramdır. Ayrıca bir mürşidin müridi olma anlamına da gelmektedir.

       Manevî eğitim almak isteyen kişinin, bir mürşide başvurup, tövbe ederek ona bağlanmasına İnabe denir.

       Tasavvufta İnabe; Bir mürşid-i kâmilden el alma ve bir mürşid-i kâmile bağlanma anlamında kullanılır. Tasavvuftaki inâbeye “biat” ta denir ki; mürid adayının şeyhe ve onun vereceği emirlere tam anlamıyla bağlı kalacağına dair verdiği söz manasında kullanılır. İntisap etmek de aynı anlama gelir.

       İnabe, tövbenin bir ileri derecesidir. Tövbe insanın görünür günahlarından kaçması, İnabe ise içindeki kusurlarından kaçıp ALLAH a dönmesidir. Dolayısıyla inabe bu anlamıyla Allah’ın yasaklarından zahiren ve batınen kaçınmak için, bir mürşid-i kâmil eliyle tövbe etmek demektir.