Dünyaya Niçin Gönderildik?


Dünyaya geliş maksadımız

 

       Birçoğumuz dünyaya yemek, içmek, gezmek, eğlenmek, kısacası bu dünyanın nimetlerinden yararlanmak için geldiğimizi düşünürüz. Halbuki durum hiçte öyle değildir.  “Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım” (Zariyat-56)  ayet-i kerimesinden de anlaşılacağı üzere insanlar ve cinler ALLAH’a kulluk etmeleri için yaratılmışlardır. Bu kulluk vazifesinin yapılacağı yer de bu dünya olduğuna göre dünyaya geliş maksadımız açıkça ortaya çıkmaktadır. Bu dünyaya gelmemizin nedeni, yalnızca ALLAH’a kulluk vazifemizi yerine getirmektir . Çünkü ALLAH hepimizi bu dünyada yaptıklarımızdan dolayı hesaba çekecektir.

       Eğer dünyaya gönderilmiş olmasa idik o zaman ruhlar aleminde her şeyin farkında olup ve fakat dünyada kötü amel işleyerek cehenneme gidecek olan bir kul güya itirazda bulunacak ve  “Ya rabbi ben senin varlığını, birliğini, yüceliğini bilir ve sana ibadet ederken nasıl beni cehennemine koyarsın” diyecekti. Çünkü o kul, dünyada ALLAH’ ı ve onun emirlerini unutacağını o alemde bilmiyordu. Çünkü her şeyin farkında idi. İşte yüce ALLAH ezeli ve ebedi ilim sahibi olduğu ve bazı kullarının dünyada kötü amel işleyerek cehennemi hak edeceğini bildiği için insanı dünyaya gönderdi. “O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır”(Mülk-2)“Bu kâinatı yaratması sizden hanginizin daha güzel iş ortaya koyacağını imtihan etmek içindir” (Hud-7)  gibi ayetler bunu açıkça beyan etmektedir. ALLAH, insanın yaptığı her işi film şeridi gibi kayıt ederek öbür dünyada karşısına çıkaracak ve  bedbaht kulların itiraz hakkı olmayacaktır.

       İşte bu yüzden yaptığımız her işi “biri bizi gözetliyor” mantığıyla yapmalıyız. Kainatta ALLAH’ tan saklanacak bir yer olamayacağına göre gerçekten biri bizi gözetliyor demektir. O varlık ta Yüce ALLAH’ tır. Siz gizli, ayıp bir işi insanların önünde yapabilir misiniz?. Hayır. Niye?. Çünkü onlar sizi gördükleri için onlardan utanır, sıkılırsınız. Peki kainatta ALLAH’ ın göremeyeceği bir yer var mı?. Yok. O halde nasıl oluyor da bu kadar kötü işleri ALLAH’ ın gözü önünde yapabiliyoruz. Ne yazık ki  bu, imanımızın zayıflığındandır. Ama ümitvar olunuz. Bu yazıyı okumanız bile inşaallah bundan sonra bu duygular içerisinde hareket edeceğinizin başlangıcı olur. Amin.